VACCINATIONSMOTTAGNING

På Avenirakliniken kan du boka tid för att vaccinera dig mot TBE. Vaccination är en av de mest effektiva och kostnadseffektiva medicinska insatser som finns.

VACCINATIONER

Nu är det dags för att vaccinera sig mot TBE.

Välkommen att ringa och boka tid

Tel. 08-590 060 90

Kl 8-17.00

TBE, vuxen 400 kr

TBE, barn 360 kr

Grundvaccination mot TBE består av tre doser. Vanligtvis får två doser med 1-3 månaders mellanrum. Tredje dosen kan tas efter 5 månader, den bör dock ges innan 12 månader efter dos 2. Den tredje dosen bör ges inom samma fästingsäsong. eller åtminstone innan den följande fästingsäsongen börjar. 

För att behålla sitt skydd bör man ta en fjärde dos tre år efter tredje dosen och därefter en dos var femte år. Alternativt vaccinationsschema kan vara aktuellt om du är äldre eller har nedsatt immunförsvar. 

Allergi mot ägg

Du som är ellergisk mot ägg (ägg-och hönsprotein) ska berätta det för din läkare innan du vaccinerar dig mot TBE, det kan finnas spårmängder av detta i vaccinet. Tål du mat som innehåller ägg (pannkaka eller sockerkaka) brukar du kunna vaccineras. 

Graviditet och amning

Det finns inte tillräcklig dokumentation om vaccination mot TBE under graviditet för att kunna göra en säker bedömning av riskerna. Det är inte heller känt om TBE-vacciner passerar över till modersmjölk. Under graviditet och amning ska därför vaccination bara göras om det är ytterst angeläget att få skydd mot TBE. Risker och fördelar ska övervägas noga. Prata med din läkare om detta.

Autoimmun sjukdom

Har du en så kallad autoimmun sjukdom som t ex SLE, MS eller reumatoid artrit (RA) ska du alltid rådfråga din behandlande läkare innan du vaccinerar dig. Det är för att du inte ska riskera att drabbas av en försämring av din autoimmuna sjukdom.

Om du vill veta mer om våra tjänster är du välkommen att mejla oss på info@avenirakliniken.se.

Observera att av sekretesskäl så kan du inte kontakta oss via mejlen i patientärenden som rör personlig information. I sådana frågor är du välkommen att kontakta oss via telefon 08-590 060 90