MILJÖPOLICY

Vi arbetar för en långsiktig miljö som främjar människors hälsa. Vårt miljöarbete bygger på att ständigt förbättra och kontinuerligt följa upp så att vi kan formulera nya mål för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet.

Vi ska på lång sikt arbeta för effektivt materialutnyttjande, minska användning av vatten och energi och verka för en energianpassad kemikalier och läkemedelsanvändning.

Vi ska öka miljömedvetenheten hos våra kunder och verka för en öppen dialog i miljöfrågor.

Vi ska uppfylla lagar och andra krav som berör vår verksamhet.

Verksamhetschef,

Yvonne Stjerna