HÄLSOUNDERSÖKNING

Vi på Avenirakliniken erbjuder dig personligt anpassad sjukvård av högsta kvalitet. Genom kontinuerlig utvärdering och uppdatering av våra tjänster kan vi säkerställa att våra patienter alltid får bästa möjliga vård hos oss. Hör av dig för att få mer information och boka en tid.

HÄLSOUNDERSÖKNING

Genom regelbundna hälsoundersökningar ökar möjligheterna att upptäcka ohälsa och sjukdom i ett tidigt skede och att sätta in rätt åtgärder i tid. Undersökningen visar det medicinska hälsotillståndet, såväl som riskfaktorer och förbättringsområden. Resultatet möjliggör åtgärder för att förebygga ohälsa och sjukdom, samt för att främja hälsosamma beteenden.

Vid hälsoundersökningen kontrollerar vikt, längd, blodtryck, EKG och lungfunktion. Därefter genomförs provtagning avseende blodstatus, blodfetter, blodsocker, njur- och leverfunktion, sänka, ämnesomsättning, urinprov samt markör för prostatacancer. Du får därefter en bokad tid för läkarundersökning.

Läkarundersökning

Under läkarundersökningen går man igenom samtliga undersökningsresultaten, samt genomför en kroppslig undersökning.

Detta ingår:

EKG

Spirometri

Urinsticka

Blodtryck och puls

Vikt Längd BMI Midjemått

Blodprover:

ASAT, ALAT, ALP, Blodstatus, SR, PSA, PSA-Kvot, Kreatin, S-Urat, P-glukos, Kolesterol, Triglycerider

Pris 2500kr

Om du vill veta mer om våra tjänster är du välkommen att mejla oss på info@avenirakliniken.se.

Observera att av sekretesskäl så kan du inte kontakta oss via mejlen i patientärenden som rör personlig information. I sådana frågor är du välkommen att kontakta oss via telefon 08-590 060 90